HÖSTLOV BLIR LÄSLOV

För ett och ett halvt år sedan föddes idén att i det moderna Sverige där språket och läsningen får allt större betydelse förvandla höstlovet till Läslovet. Nätverket LÄSLOV vecka 44 bildades då som ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen. Vi har haft ett antal kontakter med departement och regering, bland annat medverkade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin när vi introducerade idén på Bokmässan i Göteborg 2015. Under Läslovet 2015 arrangerades sedan hundratals aktiviteter runtom i hela landet – med en stor bredd och variation.

I går kom det glädjande beskedet att regeringen bestämt att höstlovet blir Läslovet. Vi känner igen mycket, men till vår förvåning sägs det att Läslovet främst kommer att märkas genom att eleverna får läsuppgifter från skolan inför lovet. Det var inte Nätverkets tanke med ett LÄSLOV vecka 44 utan ett lov med lusten till läsningen, berättandet och skrivandet i centrum. Självklart som frivilliga aktiviteter.

Elisabet Reslegård
Ordförande och projektledare
Läsrörelsen och Nätverket Läslov
www.läslov.se

22 augusti 2016