Skolverket tipsar om hur man kan väcka läslusten inför Läslovet

Skolverket tipsar om hur skolorna kan arbeta inför Läslovet:

  • Planera för läsfrämjande aktiviteter tillsammans med skolbibliotekarien. Se filmserien Stärka läsning för exempel på samarbete och inspiration till arbetet. (Se filmserien om att stärka läsning)
  • Fundera över hur läsandet kan uppmärksammas på fritidshemmet.
  • Läs högt för eleverna på olika sätt och i olika sammanhang.
  • Läs olika genrer: poesi, dramatik, serier, skräck och så vidare.
  • Samtala om texter före, under och efter läsning.
  • Arbeta med författarporträtt och litteraturhistoria.
  • Skapa nya, stimulerande läsmiljöer där elever kan läsa både enskilt och tillsammans med andra.
  • Ta reda på vad som händer i närområdet under läslovet.
  • Besök ett folkbibliotek i närheten.
  • Hämta inspiration från andra skolor och organisationer. Se till exempel Skolverkets filmer och Läsrörelsens sida om läslovet.

Läs mer på Skolverkets hemsida


Foto: David Magnusson, SvD/TT