16 rader

Petter kämpade med läs- och skrivsvårigheter under skoltiden, idag är han en av hiphopens mest inflytelserika textförfattare. Eftersom hiphop-texter är långa – en vers består oftast av 16 rader – behövde han utöka sitt ordförråd. Det var en av anledningarna

Läs mer